Šifrarnik Artikala – upute za uvoz u Minimax (Excel)

Artikle u Minimax možemo uvoziti preko xml ili csv datoteke.

Priprema predloška

Za uvoz podataka preko CSV datoteke (Excel) pripremljen je predložak koji spremimo na svoje računalo i popunimo sa svojim podacima i tada uvezemo datoteku.

 1. U izborniku Postavke organizacije  odaberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na padajućem popisu ponuđenih uvoza podataka odaberemo Artikli.
 3. Odaberemo mogućnost Neka se pripremi prijedlog i kliknemo na Pripremi prijedlog.
 4. Datoteku spremimo na računalo.

Unos podataka po predlošku

U nastavku je objašnjeno kako pravilno unijeti podatke u predložak, tako da zatim datoteku s ispunjenim podacima na istom mjestu uvezemo u Minimax.

Sadržaj i poredak stupaca ne smiju se mijenjati. Podatke možemo kopirati iz drugih datoteka ili ih sami unijeti.

 • Šifra
  • Podatak se obavezno mora ispuniti.
  • Šifru možemo odrediti po želji, važno je da se ista šifra ne ponovi u različitim redovima, svaki artikl mora imati svoju šifru.
  • Najčešća je upotreba šifri programa iz kojeg prenosimo podatke.
  • Primjer šifre: 128548.
 • Kod
  • Kod iz izborni podatak, unos nije obavezan. Može biti sastavljen iz brojeva ili slova, kod se u programu koristi kao pomoć za traženje podataka u padajućem izborniku artikala.
  • Primjer koda: 125 897 85 ER.
 • Naziv
  • Podatak se obavezno ispunjava.
  • Proizvoljan tekst dug najviše 250 znakova.
  • Primjer naziva: Boja GRUND, bijela
 • Jedinica mjere
  • Proizvoljan tekst ograničen na tri znaka.
  • Primjer mjerne jedinice: DIO, L, m2, sat.
 • Masa na jedinicu
  • Masa artikla na jedinicu 
  • Ispunjava se za artikle koji imaju masu u kg
  • Primjer: 15
 • Tip - vrsta artikla
  • Podatak je obvezan.
  • Mogući unosi:
   • B Roba
   • M Materijal
   • P Poluproizvod
   • I Proizvod
   • S Usluge
   • A Predujmovi
   • AS Predujmovi za usluge
  • Primjer vrste artikla: B
 • Količinsko vođenje artikala
  Izbor od:
  • D- artikl se vodi količinski
  • N - artikl se vodi količinski i vrijednosno
 • Stopa PDV-a
  • Podatak je obvezan.
  • Mogući unosi:
   • S Opća stopa
   • Z Snižena stop
   • 0 Posebna niža stopa
   • O Oslobođeno
   • N Neoporezivo
  • Primjer stope PDV-a: S
 • Cijena – prodajna cijena
  • Podatak predstavlja prodajnu cijenu koja će se predložiti na unosu prometa.
  • Unos nije obavezan, a ukoliko nije upisan za artikl se predlaže cijena 0,00.
  • Važno je kako su nam uređene postavke unosa cijena – sa PDV-om ili bez, jer primjereno tome moraju biti i određene cijene na artiklima.
  • Primjer prodajne cijene: 8,15.
 • Novčana jedinica
  • Šifru ili oznaku novčane valute unosimo u obliku kakav je u Šifrarnici > Tečajevi.
  • Ukoliko podatak nije upisan, kod uvoza će se odrediti domaća valuta.
  • Primjer šifre novčane valute: EUR.
 • Šifra robne grupe
  • Unosi se šifra robne grupe ako želimo da se na artikl upiše robna grupa.
  • Ako u šifraniku ima unesenih robnih grupa i uključeno je da se mogu odabrati na artiklu.
 • Unos serijskih brojeva
  Izbor od:
  • N - Ne unose se
  • D - Unose se
 • Unos serija
  Izbor od:
  • N - Ne unose se
  • D - Unose se
 • Konto prihoda u zemlji
  • Podatak se mora ispuniti.
  • Podatak predstavlja konto koji će se koristiti kod knjiženja prihoda na temeljnici izlaznog računa prilikom prodaje tog artikla na domaćem tržištu.
  • Primjer konta prihoda na domaćem tržištu: 7600 (RRIF).
 • Konto prihoda u EU
  • Podatak se mora ispuniti.
  • Podatak predstavlja konto koji će se koristiti kod knjiženja prihoda na temeljnici izlaznog računa prilikom prodaje tog artikla na EU tržištima.
  • Primjer konta prihoda na EU tržištima: 7610 (RRIF)
 • Konto prihoda izvan EU
  • Podatak se mora ispuniti.
  • Podatak predstavlja konto koji će se koristiti kod knjiženja prihoda na temeljnici izlaznog računa prilikom prodaje tog artikla stranci iz inozemstva koja nije iz EU (treće zemlje).
  • Primjer konta prihoda na tržištima izvan EU: 7610 (RRIF).
 • Konto zaliha
  • Podatak se mora ispuniti.
  • Podatak predstavlja konto koji će se koristiti kod knjiženja prometa zaliha. Konto zaliha koristi se samo za tipove artikala koji se vode na zalihama (Materijal, Roba, Proizvod, Poluproizvod).
  • Primjer konta zaliha: 3100 (RRIF).
 • Opis
  • Podatak predstavlja opis artikla kojeg Minimax predlaže kod izlaznih računa.
  • Primjer opisa: Crvene boje, dužina 50 cm, visina 20 cm…

Spremanje dokumenata

Dokument spremimo klikom na Datoteka -> Spremi (File -> Save). Kada se prikaže obavijest da dokument možda nije kompatibilan s Unicode formatom, kliknemo na tipku Da (Yes).

Uvoz datoteke s podacima u Minimax

Datoteku s podacima zatim uvozimo u Minimax na istom mjestu gdje smo preuzeli predložak.

 1. U izborniku Postavke organizacije odaberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na popisu ponuđenih uvoza odaberemo Artikli.
 3. Odaberemo mogućnost Neka se podaci uvoze i kliknemo na Uvozi podatke.

 Program ispiše izvještaj o uvozu.

U ovoj uputi