Polugodišnji financijski izvještaji

Neprofitne organizacije koje su obveznici izrade i predaje polugodišnjeg financijskog izvještaja (za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja), taj izvještaj mogu pripremiti u Minimaxu.

Priprema izvještaja

  1. U izborniku odaberemo Knjigovodstvo > Polugodišnji financijski izvještaj 
  2. Iz padajućeg izbornika biramo godinu za koju želimo pripremiti izvještaj i klikom na Pripremi polugodišnji financijski izvještaj program pripremi izvještaj u Excelu.
  3. Klikom na poveznicu izvještaj je moguće preuzeti na računalo i prema potrebi urediti.

Ako je u Minimaxu već bio pripremljen godišnji financijski izvještaj u Godišnjim obradama i ako su tamo bili popunjeni podaci na referentnoj stranici, program će na temelju tog izvještaja popuniti podatke o neprofitnoj organizaciji i na referentnoj stranici polugodišnjeg izvještaja. U suprotnom je podatke u Excel tablicu potrebno unijeti ručno (uređivanje tablice moguće je klikom na omogući uređivanje nakon preuzimanja na računalo). 

Klikom na Spremi u dokumente izvještaj je moguće pohraniti u dokumente unutar Minimaxa i u tom će slučaju na pregledu dokumenata izvještaj biti spremljen i dostupan za preuzimanje. Svi spremljeni dokumenti dostupni su klikom na Postavke organizacije > Dokumenti.

U ovoj uputi