Odgođeni zadaci - priprema dokumenata

Kako bismo ubrzali rad programa, uklonjeno je polje Odgođeni zadaci na postavkama organizacije.

Dokumenti koji se pripremaju u programu, pripremaju se u PDF formatu na način da se otvori novi prozor s PDF dokumentom koji je moguće preuzeti na računalo, a grupni ispisi dokumenata mogući su kroz masovne obrade u pojedinim modulima:

Ispisi / dokumenti pripremljeni kroz masovne obrade u pojedinim modulima pripreme se u Postavke organizacije > Dokumenti i u roku 48 sati se obrišu.

U ovoj uputi