Ulazni računi - mogućnost uređivanja numeracije kod prijenosa više ulaznih računa iz pretinca

Kod prijenosa više ulaznih e-računa iz pretinca za dokumente, program pripremi predloške ulaznih računa i popuni polja na računu sukladno podacima u xml datoteci (dobavljač, datum računa, prometa i dospijeća, iznos i originalan broj računa) i račune u predlošcima numerira s 0.

Prilikom uređivanja predloška ulaznog računa imamo mogućnost uređivanja numeracije. Ta je mogućnost dostupna samo ako na postavkama numeracije imamo unesenu barem jednu numeraciju za ulazne račune.

U ovoj uputi