Dorade u modulu plaća

Plaće - slanje obračunske liste (IP1) putem e-pošte

Kod slanja isplatnih lista putem e-pošte, na četvrtom koraku dodana je mogućnost slanja obračunskog lista - IP1 obrasca.


U dijelu Privitci moguće je odabrati želimo li djelatniku poslati samo isplatnu listu, samo obračunski list ili oba dokumenta.

Nakon slanja, u izlaznim dokumentima pretinca u povijesti možemo vidjeti koji dokument poslan.

Ako smo poslali samo isplatnu listu i naknadno želimo poslati obračunski list, ponovimo slanje putem e-pošte i odaberemo drugi privitak za slanje.

Program pamti prethodno odabrani privitak i kod sljedećeg slanja dokumenata iz obračuna plaće, predlaže odabir s prethodnog obračuna.

Detaljnije o slanju dokumenata plaće putem e-pošte pročitajte OVDJE.

JOPPD obrazac - podaci o odgovornoj osobi

Unos podatka o odgovornoj osobi koja je je sastavila izvješće prebačen je s postavki plaće i OOP na unos, odnosno potvrdu JOPPD obrasca.

Podatak se predlaže s prethodnog JOPPD obrasca ako postoje prethodno formirani obrasci. Ako nema prethodno formiranih obrazaca, klikom na Uredi moguće je upisati podatak prije potvrde za pripremu podataka za Poreznu.

JOPPD obrazac za putne naloge

Ako djelatnik nema unesenu općinu na postavkama u šifrarniku, kod pripreme JOPPD obrasca nije moguće dodati obračun putnog naloga dok se ne odabere općina. Klikom na ime i prezime djelatnika u dijelu Ostali podaci moguće je odabrati općinu i formirati novi JOPPD na kojem će biti moguće odabrati obračun. 

Mogućnost uređivanja obračunskih redaka

Na obračunu plaće omogućeno je uređivanje podataka na svim obračunskim redovima.

Da bismo mogli urediti automatske podatke, potrebno je uključiti kvačicu na polju Prikaži automatske podatke.


Uključivanjem te opcije prikažu se polja u kojima su vidljivi podaci prema kojima je program automatski pripremio obračun (prema postavkama djelatnika, odnosno postavkama obračuna).

Ako želimo, klikom na ikonu možemo urediti te podatke. 

Nakon spremljene promjene, na obračunu plaće prikazat će se ikona koja označava da su podaci bili ručno uređivani.

Ispis dodatne isplatne liste

U primjeru kada u postavkama organizacije u ispisima postoji formirano više vrsti ispisa za isplatnu listu , na obračunu plaće u stupcu PL prikazat će se i dodatna platna lista.

Ako je formirano više vrsti ispisa ili na različitim jezicima, klikom na ikonu plusa moguće je iz padajućeg izbornika odabrati koju platnu listu želimo ispisati.

U ovoj uputi