Stranku imam u šifrarniku, ali je nema na padajućem izborniku

Ako se stranka nalazi u šifrarniku, ali se prilikom unosa dokumenata ne prikazuje na padajućem izborniku, treba provjeriti postavke stranke.

Stranka u šifrarniku stranaka mora imati uključenu kvačicu na polju Upotreba. Ta oznaka utječe samo na prikaz stranke u padajućim izbornicima na unosima dokumenata.


U ovoj uputi