Cjenici - unos cijena s PDV-om ili bez

U Šifrarniku > Cjenici na unosu prodajnog cjenika dodana je opcija za odabir unosa cijena - s PDV-om ili bez. Odabir postavke definira hoće li se cijena na dokumentima za stranke povezane s tim cjenikom predlagati cijena s PDV-om ili bez.

Promjenu načina unosa cijena na jednom prodajnom cjeniku ne preporučujemo jer promjena postavke neće ažurirati cijene već dodanih artikala na cjeniku, odnosno u tom je slučaju potrebno preko funkcionalnosti Promjena cijena povećati/smanjiti cijene na cjeniku za željeni postotak.

Ova postavka za način unosa cijena ne odnosi se na sistemske cjenike, odnosno cjenike MP skladišta koje program automatski pripremi kod otvaranja skladišta. Sukladno tome da oni trebaju imati cijene s PDV-om, na tim je cjenicima onemogućena opcija za promjenu načina unosa cijena (s PDV-om ili bez).

Hoće li prodajna cijena u šifrarniku artikala biti s PDV-om ili bez definira se na postavkama razdoblja za PDV.

Važna napomena:
Ako je na postavkama razdoblja za PDV na organizaciji bio odabran unos cijena bez PDV-a, i cijene na cjeniku MP skladišta do instalacije ove dorade isto su se pripremile bez PDV-a.

Na organizacijama koje su na maloprodajnim cjenicima imale cijene bez PDV-a, instalacijom verzije napravili smo zahvat na podacima da su cijene na cjenicima MP skladišta s PDV-om.

Maloprodajni cjenici ubuduće će uvijek uključivati PDV neovisno o postavkama za unos cijena.

U ovoj uputi