Postavke ispisa - ponuda (predračun)

Postavke za ispis Ponude / predračuna uređujemo:

 • u izborniku Postavke organizacije > Ispisi
 • neposredno u dokumentu predračun/ponuda

Uređivanje u izborniku Postavke organizacije > Ispisi

 1. Odaberemo gumb Postavke organizacije.
 2. Kliknemo na Ispisi.
 3. Program otvori preglednik ispisa na kojem odaberemo ispis Ponuda.

U postavkama ispisa možemo uređivati:

 • Opće postavke
 • Zaglavlje
 • Adresa
 • Dodatni ispisi/klauzule
 • Potpis
 • Podnožje
 • Terminologija i prijevodi
 • Ostale postavke

O uređivanju standardnih postavki ispisa možete pročitati u Općim postavkama ispisa.

Ostale postavke

Minimax nudi mogućnost da postavimo ostale postavke za ispis ponude. Pojedine postavke uključimo tako da označimo kvadratić pored postavki:

Ispis broja dana dospijeća - u zaglavlju računa se pored datuma dospijeća dodatno ispiše broj dana do dospijeća

Ispis podataka platitelja - podaci platitelja ispisuju se samo ako se razlikuju od podataka kupca

Ispis PDV-a - ispišu se podaci o PDV-u

Ispis serijskog broja - ispiše se serijski broj ispod naziva artikla.

Ispis serije - ispiše se broj serije ispod naziva artikla.

Ispis mase artikala - ispiše se masa određenog artikla 

Ispis šifre artikla - kod ispisa dokumenta se u redu kod naziva artikla u zagradi ispiše i šifra artikla. Ako artikl nema šifre ona se neće ispisati.

Ispis koda artikla - kod ispisa dokumenta se u redu kod naziva artikla u zagradi ispiše i kod artikla. Ako artikl nema kod on se neće ispisati.

Ispis rednog broja retka - kod ispisa dokumenta redovi artikala su numerirani rednim brojevima

Ispis u dva reda - kod te postavke se šifra i kod artikla ispišu ispod naziva artikla, a red artikla se ispiše u dva reda

Ispis iznosa za plaćanje u domaćoj valuti - ispiše se iznos u stranoj i domaćoj novčanoj jedinici. (ako imamo izabranu stranu novčanu jedinicu na računu)

Ispis 2D BAR koda - ispis koda za bržu uplatu putem mobilnog uređaja

Ispis web adrese Minimax - na dnu predračuna/ponude ispiše se web adresa www.minimax.hr

Svaku unesenu promjenu na ispisu možemo pregledati klikom na gumb Osvježi.

Ako promijenimo postavke ispisa predračuna/ponude, promjena će biti vidljiva na novim dokumentima.

Ako želimo da se promjena vidi i na potvrđenim dokumentima, moramo otkazati izdavanje tog dokumenta i ponovno ga ispostaviti. Prilikom ispisa program će poštivati nove postavke ispisa.

Uređivanje ispisa direktno u dokumentu

Postavke ispisa predračuna/ponude uređujemo klikom na karticu Pretpregled.

 1. Idemo u predložak predračuna/ponude.
 2. Izaberemo karticu Pretpregled.
 3. Uređujemo postojeće postavke klikom na Uredi opće postavke ili klikom na + pripremimo novi ispis predračuna/ponude.
U ovoj uputi