Masovno zatvaranje otvorenih stavki

Uputa se odnosi na masovno zatvaranje otvorenih stavki. Ako je kroz godinu ostalo otvorenih stavki i želimo otvorena plaćanja i račune masovno zatvoriti, to možemo napraviti masovnim zatvaranjem otvorenih stavki.

Masovno zatvaranje obično koristimo na kraju poslovne godine prije nego pokrenemo Godišnje obrade.

 1. U modulu Poslovanje > Otvorene stavke odaberemo polje Masovno zatvaranje.
 2. Program prikaže otvorene stavke stranaka, previđen iznos zatvaranja i po čemu se knjiženja podudaraju.
 3. Kvačicom označimo otvorene stavke koje želimo zatvoriti.
 4. Program kao datum temeljnice predloži zadnji dan u poslovnoj godini (datum je moguće promijeniti).
 5. Ako označimo U obzir uzmi i kompenzacije, program će uključiti i kompenzacije u odabir.
 6. Kliknemo Naprijed.
 7. Provjerimo odabrana zatvaranja otvorenih stavki i kliknemo Izvrši.
 8. Prikaže se obavijest: Izvest će se odabrane aktivnosti. Želite li nastaviti? > kliknemo U redu.

Što program napravi?

Program (počevši od najstarijih knjiženja) pronalazi podudarna knjiženja i međusobno ih zatvara: 

 • najprije zatvara knjiženja s istom vezom za plaćanje i jednakim otvorenim iznosom
 • zatim zatvara knjiženja s istom vezom za plaćanje
 • zatim zatvara knjiženja s istim otvorenim iznosom
 • zatim zatvara knjiženja bez obzira na vezu za plaćanje i iznos
U ovoj uputi