Uređivanje naloga za plaćanje

Možemo uređivati automatski i ručno pripremljene platne naloge.

Uređivanje naloga za plaćanje

  1. Odaberemo platni nalog koji želimo urediti.
  2. Kliknemo na svrhu uplate.
  3. Kliknemo na Uredi.
  4. Uredimo podatke na platnom nalogu (Datum plaćanja, Iznos, Primatelj…).
  5. Kliknemo na Spremi.

Prilikom uređivanja naloga imamo mogućnost da nalog razdijelimo tj. podijelimo na dva plaćanja.


U ovoj uputi