Početak poslovanja s osnovnim sredstvima

Osnovna sredstva predstavljaju evidenciju osnovnih sredstava i sitnog inventara s obračunom amortizacije i inventurom.

U Osnovnim sredstvima:

 • Unosimo osnovna sredstva.
 • Evidentiramo promet osnovnih sredstava.
 • Radimo privremeni i konačni obračun amortizacije.
 • Ispisujemo dokumente vezane uz popis dugotrajne imovine.


Uputa se odnosi na unos sredstava koja su nabavljena prije početka knjiženja osnovnih sredstava u Minimaxu i koja se unose direktno u modul Osnovna sredstva.

Tekuće nabave osnovnih sredstava unosimo preko ulaznih računa.

 1. Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
 2. Ako modul još nije bio aktiviran prikaže se prozor za početak obrade osnovnih sredstava.
 3. Odaberemo želimo li da se šifrarnik amortizacijskih grupa prepiše iz sustava ili iz šifrarnika odabrane (neke druge naše) organizacije i Poreznu upravu pod koju organizacija spada.
 4. Kliknemo Prepiši amortizacijske skupine.
 5. Šifrarnicima se doda šifrarnik amortizacijskih grupa i šifrarnik lokacija.

Unos osnovnih sredstava u registar

 1. Ručni unos početka otvaranja osnovnih sredstava.
  Sredstvo je nabavljeno u prošlim godinama, a unosimo početno stanje za tekuću poslovnu godinu u kojoj počinjemo s knjiženjem u Minimaxu.
 2. Uvoz osnovnih sredstava iz iCentra (otvaranje).
  Možemo prenositi podatke o početnom stanju (bez nabava u tekućoj godini).
 3. Uvoz preko Excel datoteke
  Podatke o početnom stanju osnovnih sredstava možemo pripremiti u Excel datoteci i zatim ih uvesti u Minimax.
 4. Unos osnovnih sredstava nabavljenih u tekućoj poslovnoj godini, ali prije početka korištenja Minimaxa.
  U Minimaxu počinjemo s knjiženjem sredinom godine, a sredstvo je nabavljeno u ovoj poslovnoj godini, ali prije početka korištenja Minimaxa.
U ovoj uputi