Šifrarnik Djelatnici – upute za uvoz u Minimax (Excel)

Šifrarnik djelatnika u Minimax uvozimo preko xml ili CSV datoteke.

Za uvoz podataka preko CSV datoteke (Excel) pripremljen je predložak koji spremimo na svoje računalo i popunimo sa svojim podacima i tada uvezemo datoteku.

Tim se uvozom popune podaci o djelatnicima u izborniku Šifrarnici > Djelatnici.

Priprema predloška

 1. U izborniku Postavke odaberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na padajućem popisu ponuđenih uvoza podataka odaberemo Djelatnici.
 3. Odaberemo mogućnost Neka se pripremi prijedlog i kliknemo na Pripremi prijedlog.
 4. Datoteku spremimo na računalo.

Unos podataka po predlošku

U nastavku je objašnjeno kako pravilno unijeti podatke u predložak, tako da zatim datoteku s ispunjenim podacima na istom mjestu uvezemo u Minimax.

Sadržaj i poredak stupaca ne smiju se mijenjati. Podatke možemo kopirati iz drugih datoteka ili ih sami unijeti.

 • Šifra
  • Podatak je obvezan.
  • Šifra može biti sastavljena od brojeva i slova.
  • Primjer šifre: 1.
 •  Ime
  • Podatak je obvezan.
  • Primjer imena: Ana.
 • Prezime
  • Podatak se obvezno ispunjava.
  • Primjer prezimena: Novak.
 • Datum rođenja
  • Datum mora biti u obliku DD.MM.GGGG.
  • Primjer datuma: 1.1.1988.
 •  Spol
  • M – muško
  • Z – žensko
  • Primjer: M
 • JMBG
  • Unosi se JMBG djelatnika
 •  OIB:
  • Unosi se OIB djelatnika.
 •  Adresa
  • Primjer adrese: Slovenska cesta 10
 • Pošta
  • Unesemo poštanski broj.
  • Primjer pošte: 10000
 •  Mjesto pošte
  • Unesemo grad.
  • Primjer grada: Zagreb
 • Država stanovanja (boravište)
  • Upisuje se skraćenica države prema tablici sa sljedeće poveznice Drzave_Minimax.xlsx
  • Primjer za državu Slovenija: SI
 • Država boravišta
  • Upisuje se skraćenica države prema tablici sa sljedeće poveznice Drzave_Minimax.xlsx
  • Primjer za državu Slovenija: SI
 • Početak IBAN-a
  • Unose se prve 4 znamenke transakcijskog računa
  • Primjer: HR56
 • ŽR / Tekući račun
  • Unosi se transakcijski račun bez prva 4 znaka (HR56), bez razmaka i bez interpunkcijskih znakova
  • Primjer tekućeg računa: 100001002222333.
 • BIC
  • BIC kod banke za tekući račun.
  • Primjer BIC-a: ABCD1234
 • Početak IBAN-a, ŽR, BIC, Postotak, Vrijednost, Zaštićeni račun (Podjela)
  • Unosi u situacijama kad se radniku isplaćuje plaća na zaštićeni račun
  • Unosi se na isti način kao osnovni IBAN
 • Analitika
  • Unosi se šifra analitike. Analitika mora biti unesena u šifrarnik analitika prije uvoza djelatnika.
 • Vrsta zaposlenja
  Mogu se navesti sljedeće vrste zaposlenja:
  • ZR – zaposleni djelatnik
  • SSD – stalni sezonski djelatnik
  • SZ – samozaposlen
  • CU – član uprave i izvršni direktor
  • VO – volonter
  • PENZ – umirovljenik
  • ZAP – zaposlen šifra drugog poslodavca
  • DD – izaslani radnik
 • Datum zaposlenja
  • Datum mora biti u obliku DD.MM.GGGG.
  • Primjer datuma: 1.1.2013.
 • Datum prekida
  • Datum mora biti u obliku DD.MM.GGGG.
  • Primjer datuma: 1.1.2013.
 • Osnovica osiguranja
  Podatak se unosi na organizacijama za obrtnike kod vrste zaposlenja: samozaposlen.
  Izbor od:
  • OB - obrt
  • SZ - slobodno zanimanje
  • SP - sportaš
  • PG - poljoprivrednik i šumar
  • SD - ostale samostalne djelatnosti
  • SU - slobodni umjetnik
  • OD - ostale djelatnosti
 • Osnovica osiguranja
  Podatak se unosi na organizacijama za obrtnike kod vrste zaposlenja: samozaposlen.
  Izbor od:
  • Najniža osnovica
  • 1 - 1x prosječna plaća
  • 2 - 2x prosječna plaća
  • 3 - 3x prosječna plaća
  • 4 - 4x prosječna plaća
  • 5 - 5x prosječna plaća
  • 6 - 6x prosječna plaća
 • Iznos osnove osiguranja
  • Podatak se unosi kod osiguravajuće osnovice VNS
 • Osigurani radni staž s povećanjem
  Izbor od:
  • 0 - bez povećanja
  • 1 - Beneficirani radni staž 14 mjeseci
  • 2 - Beneficirani radni staž 15 mjeseci
  • 3 - Beneficirani radni staž 16 mjeseci
  • 4 - Beneficirani radni staž 18 mjeseci
 • Doprinos za mirovinsko II.stup
  Izbor od:
  • D - da
  • N - ne
 • Doprinos za zdravstveno osiguranje - inozemstvo
  Izbor od:
  • D - da
  • N - ne
 • Osnovna satnica
  Podatak se unosi ako vrsta zaposlenja nije samozaposleni na vrsti organizacije obrtnik.
  Izbor od:
  • B - Bruto plaća na mjesec
  • T - Bod po satu
  • N - Neto plaće na mjesec
  • M - Bod za mjesec
  • A - Minimalna plaća
 • Vrijednost osnovne satnice
  • Podatak se unosi ukoliko Vrsta zaposlenja samozaposleni na vrsti organizacije obrtnik i ako kao Osnovica za satnicu nije postavljena minimalna plaća.
  • Primjer: 1500
 • Osnova za prijevoz na posao
  Izbor od:
  • M - za mjesec za radne dane
  • F - za mjesec
  • N - prijevoz na posao se ne obračunava
  • Primjer: N
 • Vrijednost osnove za prijevoz na posao
  • Vrijednost prema odabranoj osnovici za prijevoz na posao.
  • Primjer: 13,78
 • Broj sati rada u tjednu
  • Primjer: 40
 • Broj radnih dana u tjednu
  • Primjer: 5
 • Obračun automatskih isplata
  Podatak se unosi ako Vrsta zaposlenja nije samozaposleni na vrsti organizacije obrtnik. Izabire se obračunava li se kod djelatnika radni staž i stalnost.
  • D – da
  • N – ne
 • Godine radnog staža prije zaposlenja
  • Primjer: 0
 • Mjeseci radnog staža prije zaposlenja
  • Primjer: 11
 • Dani radnog staža prije zaposlenja
  • Primjer: 29
 • Opća olakšica
  Izbor načina za obračun olakšice-
  Izbor od:
  • Redovna olakšica
  • Nema olakšice
  • K - koeficijent olakšice.
 • Koeficijent olakšice
  • Unosi se koeficijent olakšice ako je odabrano da se opća olakšica računa od koeficijenta.
  • Primjer: 2,7
 • Postotak poreza na dohodak
  • Ako je upisan postotak poreza na dohodak, tad se za izračun akontacije poreza na dohodak koristi taj postotak, inače se porez na dohodak izračunava po ljestvici.
  • Primjer: 20
 • Porezna olakšica – međunarodni ugovori
  Izbor od:
  • D - da
  • N - ne
 • Postotak poreza – međunarodni ugovori
  • Ako je izabrana porezna olakšica međunarodni ugovori, onda se unosi postotak porezne olakšice.
  • Primjer: 20
 • Vrsta subvencije
  Izbor od:
  • N – bez subvencije ili subvencija za radnike koji su napunili 60 godina
  • P – subvencija po zakonu o poticanju zapošljavanja
  • R - subvencija po zakonu o radu
  • D - subvencija po zakonu o doprinosima
  • M – subvencija za mlade osobe po zakonu o doprinosima
 • Subvencija od
  • Ako je odabrana neka subvencija, upisuje se datum od kojeg vrijedi.
  • Datum mora biti upisan u formatu DD.MM.GGGG.
 • Subvencija do
  • Ako je odabrana neka subvencija i upisan datum od, upisuje se datum do kojeg vrijedi.
  • Datum mora biti upisan u formatu DD.MM.GGGG.
 • Invalidnost
  Izbor od:
  • N - nije
  • D - invalid
  • H - invalid HRVI
 • Postotak invalidnine
  • Ako je odabran invaliditet, potrebno je upisati postotak invalidnine.
 • Općina
  • Podatak se odnosi na općinu stalnog boravka i upisuje se u obliku šifre.
  • Tablicu sa šiframa moguće je preuzeti na sljedećoj poveznici: Opcine_Minimax.xlsx.
  • Primjer: 0019
 • Država rada
  • Podatak se unosi kod vrste zaposlenja izaslani djelatnik.
 • Šifra općine radnog mjesta
  • Podatak se unosi ako vrsta zaposlenja nije izaslani djelatnik.
  • Podatak se odnosi na općinu radnog mjesta i upisuje se u obliku šifre
  • Tablicu sa šiframa moguće je preuzeti na sljedećoj poveznici: Opcine_Minimax.xlsx.
  • Primjer: 0019
 • Broj zavoda za zdravstveno osiguranje
  • Unosi se broj osigurane osobe u zavodu za zdravstveno osiguranje.
 • Napomena
  • Unos napomene.
 • Upotreba
  Izbor od:
  • D - da
  • N - ne 

Spremanje dokumenta

Dokument spremimo klikom na Datoteka > Spremi (File > Save). Kada se prikaže upozorenje da dokument možda nije kompatibilan s Unicode formatom, kliknemo > Da (Yes).

Uvoz datoteke s podacima u Minimax

Datoteku s podacima zatim uvozimo u Minimax na istom mjestu gdje smo preuzeli predložak.

 1. U izborniku Postavke  odaberemo Uvoz iz Excela.
 2. Na popisu ponuđenih uvoza odaberemo Djelatnici.
 3. Odaberemo mogućnost Neka se podaci uvoze i kliknemo na Uvozi podatke.

 Program će ispisati izvještaj o uvozu.

U ovoj uputi