Unos analitike na redu izlaznog računa

Ako želimo na Izlaznom računu upotrebljavati više vrsta analitike kako bismo mogli dobiti prikaz pregledavanja po zbrojevima, u programu je potrebno postaviti sljedeće:

1. Postavke

  1. Odaberemo izbornik Postavke organizacije > Organizacija.
  2. Kliknemo Uredi.
  3. Na dijelu Računi dodamo oznaku na polju Unos analitike na retku izlaznog računa
  4. Kliknemo Spremi.

2. Unos analitike

 Unesemo analitiku (ili više analitika) preko izbornika Šifrarnici > Analitike.

3. Unos računa

  1. Prilikom unosa računa prvo unesemo podatke zaglavlja izlaznog računa.
  2. Na redu Artikl iz padajućeg izbornika izaberemo artikl.
  3. Zatim na polju Analitika izaberemo analitku.
  4. Ispunimo sve ostale podatke (količinu, cijenu) i Spremimo red.
  5. Račun Ispostavimo.

Što napravi program?

Ispostavom računa program pripremi temeljnicu, na kojoj su prihodi prikazani zasebno po prethodno odabranoj analitici.

U ovoj uputi