Postavke pokazatelja

Pokazatelji su izvještaji koje pripremimo na temelju konta.

U postavkama organizacije možemo provjeriti postavke Pokazatelja.

Pokazatelji koji su automatski određeni u programu su osnova za:

 • Pregled pokazatelja u izborniku Poslovanje. To su pokazatelji koji u polju Klasifikacija imaju oznake od A do G.
 • Prikaz podataka u poslovnim izvještajima s grafikonima na početnoj stranici organizacije. To su pokazatelji koji u polju Klasifikacija imaju oznaku koja počinje slovom M.

Pokazatelje za grafikone korisnik koji ima odgovarajuća prava može dodati sam. Prava korisnika određuje administrator pretplatnika ili administrator organizacije.

 

Unos novog pokazatelja

 1. Naziv: pokazatelj možemo imenovati po želji. Taj će naziv biti vidljiv na padajućem izborniku pokazatelja kod uređivanja grafova.
 2. Uzima u obzir:
  • Sve vrijednosti – to znači da će se podatak na grafu prikazati i u pozitivnoj i u negativnoj vrijednosti.
  • Samo pozitivne vrijednosti – to znači da će se podatak na grafu prikazati samo u pozitivnoj vrijednosti. To se upotrebljava u slučaju kada pripremamo izvještaj koji bi se imenovao „Dobit“. Na izvještaj bismo dodali konta prihoda i od njih oduzeli konta rashoda. Ako bismo na tom mjestu odabrali samo pozitivne vrijednosti, to znači da bi se prihod prikazao samo u slučaju ako je razlika između prihoda i rashoda pozitivna.
  • Samo negativne vrijednosti – to znači da će se podatak na grafu prikazati samo u negativnoj vrijednosti. To se upotrebljava u slučaju kada pripremamo izvještaj koji bi se imenovao „Gubitak“. Na izvještaj bismo dodali konta prihoda i od njih oduzeli konta rashoda. Ako bismo na tom mjestu odabrali samo negativne vrijednosti, to znači da bi se rashod prikazao samo u slučaju ako je razlika između prihoda i rashoda negativna.
 3. Oznaka za klasifikaciju: podatak je obvezan. Unesemo željenu šifru koja se može pojaviti samo jednom (šifra se ne smije ponavljati).
 4. Opis: upišemo željeni tekst. Podatak nije obavezan.
 5. Konto: odaberemo konto s kojeg želimo da izvještaj uzima podatke. Na jedan izvještaj možemo dodati više konta čije vrijednosti možemo međusobno zbrajati i oduzimati.
  • Npr. izvještaj „Poslovni prihodi“ dobijemo iz knjiženja na kontima koja počinju sa „76“.
 6. Strana knjiženja: tim kontom odredimo koja knjiženja s odabranog konta da se uzmu u obzir na izvještaju. Ako odaberemo „Dugovnu“, program će s konta uzimati samo knjiženja koja su knjižena na dugovnu stranu. Ako želimo sva knjiženja na određenom kontu, dodamo dva zapisa s istim kontom i na prvom odredimo „Dugovna“ a na drugom „Potražna“.
 7. Operacija: time odredimo želimo li da se vrijednost konta na izvještaju kojeg unosimo zbraja ili oduzima.
 8. Uzima u obzir: ovdje možemo odabrati želimo li da se na izvještaju uzima u obzir samo promet ili i početno stanje. Ako odaberemo promet, program će ispustiti knjiženja koja su na početnoj temeljnici (oznaka OTV).
U ovoj uputi