Primjeri zapisa u KPI koje je potrebno ručno ispraviti

Knjiženje prometa u KPI moguće je ručno ili automatski. Kod automatskog knjiženja prometa kod određenih je zapisa potrebno napraviti ručni ispravak. Uputu za uređivanje KPI možete naći na ovom linku.

To su primjeri računa za predujam, računa za osnovno sredstvo te računa za gorivo i troškove vezane uz osobni automobil. Knjiženje kompenzacije potrebno je urediti u slučaju ručnog knjiženja.

Račun za predujam

Kod računa za predujam, budući da je jedina mogućnost da u KPI ide iz izvoda, a tamo nema PDV-a, ako je na postavkama organizacije označeno automatsko knjiženje u KPI iz izvoda, u tom je slučaju zapis za KPI potrebno ručno ispraviti i upisati iznos PDV-a.

Ulazni račun za osnovno sredstvo

Ako na postavkama organizacije imate odabrano da se zatvaranja računa automatski evidentiraju u KPI, u tom će se slučaju evidentirati i ulazni račun za osnovno sredstvo. Takav se račun  ne treba evidentirati u KPI jer se ne priznaje kao izdatak pa ga je potrebno ručno obrisati.

Ulazni račun za gorivo i troškove vezane za osobni automobil

Budući da se u KPI se uvijek evidentiraju cijeli iznosi računa, neovisno o načinu na koji se obračunava PDV, u primjerima ulaznih računa za gorivo i troškove vezane za osobni automobil, u KPI se prikazuje ukupan iznos računa, a ne samo 50% porezno priznatog iznosa.

Ako vam takav zapis ne odgovara, iznose u KPI također možete ručno ispraviti ili obrisati.

Knjiženje kompenzacije u KPI

Ako se kompenzacije rade ručnom BK temeljnicom, u tom je slučaju zapis za IR koji se pripremi u KPI potrebno ispraviti i ručno dodati zapis za UR.

Kako ne biste morali raditi ručne ispravke KPI, predlažemo da kompenzacije radite preko funkcionalnosti Bilateralne kompenzacije u otvorenim stavkama jer se u tom slučaju pripreme ispravni zapisi u KPI.

U ovoj uputi