Izdane narudžbe

Unos izdanih narudžbi namijenjen je za slanje narudžbi dobavljačima i unutarnjem nadzoru narudžbi.

Pratimo ih po datumima izdavanja narudžbe, potvrde, predviđene dostave i stvarne dostave.

 • Zaglavlje narudžbe
 • Red narudžbe
 • Pregled narudžbe

U izborniku Poslovanje > Izdane narudžbe  kliknemo Novo.

Unos zaglavlja narudžbe

Prozor s osnovnim podacima:

 1. Broj: program broj upisuje automatski u okviru poslovne godine i ne možemo ga mijenjati.
 2. Stranka: iz padajućeg izbornika odaberemo stranku.
 3. Datum: unesemo datum narudžbe.
 4. Rok: unesemo datum predviđene dostave koji se ispiše i na ispisu narudžbe.
  Datumi su namijenjeni nadzoru nad radnim procesom, praćenju razlika između dogovorenih rokova dostave i stvarne dostave, planiranju količine zaliha.
 5. Novčana jedinica.
 6. Analitika: možemo ju odabrati iz padajućeg izbornika.
 7. Veza: unesemo željenu vezu.

Unos redova narudžbe

 1. Artikl: odaberemo ga iz padajućeg izbornika na način da u polje unesemo početak opisa artikla ( na primjer "stak" za „staklenka“).
  • Klikom na ikonu olovke (uredi) možemo urediti postavke za odabrani artikl, a klikom na znak plusa možemo dodati novi artikl. Možemo ih dodati i preko izbornika Šifrarnici > Artikli.
 2. Iz šifrarnika se predlaže naziv odabranog artikla kojeg možemo promijeniti (taj će se podatak ispisati na ispisu narudžbe).
 3. Unesemo količinu i cijenu.
 4. Kliknemo na Sačuvaj red.
 5. Ukoliko narudžba sadrži više artikala dodamo ih po opisanom postupku (točke 1 do 4).
  U tablici na donjem dijelu ekrana vidljivi su svi već uneseni redovi narudžbe.
 6. Pojedinačne redove možemo:
  • Uređivati > klikom na olovku u redu ispred artikla kojeg želimo uređivati.
  • Brisati > klikom na X na kraju reda. 

Prozor Pretpregled

 1. Odaberemo Vrstu ispisa.
 2. Unesemo:
  • Opis u zaglavlju: Tekst će se ispisati na ispisu narudžbe.
  • Opis u podnožju: Tekst će se ispisati na ispisu narudžbe.

Prozor Primatelj dokumenta/Primatelj

Program podatke prepiše iz postavki na stranci.

Prozor Napomena

Napomena je namijenjena internoj upotrebi. Na ispisima se ne prikazuje.

Nakon konačnog unosa narudžbe kliknemo:

 • Spremi > spremimo narudžbu u predložak kojeg još uvijek možemo uređivati.
 • Potvrdi > narudžbu izdamo. Program u polje Potvrđeno upiše datum izdavanja tj. potvrde narudžbe.  

Pregled narudžbe:

Na pregledu potvrđene izdane narudžbe su sljedeće tipke:

 • Nazad: program prikaže osnovnu tablicu izdanih narudžbi.
 • Novo: unos nove narudžbe.
 • Otkaži potvrđivanje: narudžbu otkažemo u predložak, možemo ga uređivati.
 • Zaključi: na polju Zaključen program napiše datum završetka narudžbe.
 • Opozovi: na polju Otkazano program napiše datum ukidanja narudžbe.
 • Kopiraj
  • u primku: program cijelu narudžbu kopira u primku u zalihama.
  • u izdanu narudžbu: program cijelu narudžbu kopira u predložak nove izdane narudžbe
 • Ispiši: program pripremi dokument kojeg ispišemo (za dobavljača).
 • Pošalji putem e-pošte: Narudžbu možemo iz Minimaxa poslati na e-poštu dobavljača.
U ovoj uputi