Stavke obračuna - pregled i izvoz podataka

Preko polja Stavke obračuna moguće je pregledavati zbirne podatke o obračunatim plaćama djelatnika za određeno razdoblje. Ta funkcionalnost može biti korisna prilikom kontrole podataka obračuna plaća, a podatke je moguće izvesti za daljnju obradu.

 1. U modulu Plaće > Obračun plaća
 2. Odaberemo Stavke obračuna
 3. Podatke za prikaz moguće je dodatno filtrirati odabirom:
  • djelatnika - ako iz padajućeg izbornika odaberemo djelatnika, klikom na Nađi prikazat će se podaci samo za tog djelatnika. Ako ne odaberemo niti jednog djelatnika, prikazat će se podaci za sve djelatnike.
  • grupe vrste obračuna - ako iz padajućeg izbornika odaberemo grupu vrste obračuna (bolovanje, primici u naravi, naknade troškova, dodaci ...), klikom na Nađi prikazat će se podaci samo odabrane grupe. Ako ne odaberemo niti jednu grupu, prikazat će se podaci za sve grupe vrsta obračuna.
  • vrstom isplate - ako iz padajućeg izbornika odaberemo vrstu isplate (bolovanje do 42 dana, prekovremeni rad, plaća u naravi ...), klikom na Nađi prikazat će se podaci samo za odabranu vrstu isplate. Ako ne odaberemo niti jednu vrstu isplate, prikazat će se podaci za sve vrste isplata.
  • datumom obračuna - pregled podataka možemo ograničiti datumom obračuna plaće od do
  • datumom isplate - pregled podataka možemo ograničiti datumom isplate plaće od do
  • analitike - pregled podataka možemo ograničiti i analitikom
 4. Klikom na Nađi program će pripremiti pregled po stavkama sukladno odabranim filtrima.
 5. Odabirom opcije Izvoz tablice u gornjem desnom kutu podatke je moguće izvesti u Excel za daljnju obradu.
U ovoj uputi