Glavna knjiga - općenito

Glavna knjiga je namijenjena pregledu i ispisu podataka, jer program većinu dokumenata i obračuna pripremi automatski te se oni odmah proknjiže u glavnu knjigu na temelju postavki automatskih konta u šifrarniku Automatska konta.

U Glavnoj knjizi možemo:

U ovoj uputi