Ulazni račun od špeditera

Unesete zaglavlje računa  jednako kao i za sve druge ulazne račune.

U postavkama stranke potrebno je označiti da je špediter obveznik PDV-a.

Dodavanje rashoda

Uobičajeno je da takav račun ima najmanje dva rashoda:

 • PDV od uvozne robe i
 • špediterovu uslugu

Rashod: PDV od uvozne robe

 1. Iz padajućeg popisa odaberete rashod koji ima sljedeća svojstva:
  • odgovarajući konto za knjiženje PDV-a na prelaznosti konto za tražbine za PDV
  • obavezno mora imati povezanost Uvoz i odabranu Opću stopu PDV-a   Ako već nemate odgovarajući rashod, možete ga dodati klikom na ikonu Novi odnosno urediti postojećeg klikom na ikonu Uredi.
 2. U dijelu Vrsta obračuna PDV, potrebno je odabrati ''Uvoz'' kako bi se formirao ispravan obračun PDV-a u retku III.14.
 3. Pod Knjiženje odaberete račun na koji plaćamo PDV pri uvozu.
 4. Kliknete Sačuvaj red.

Rashod: Špediterska usluga

 1. Iz padajućeg popisa odaberete rashod za špeditersku uslugu. (Ona ne zahtijeva posebne postavke.)
 2. Prepišete osnovu i PDV.
 3. Kliknete Sačuvaj red.
 4. Kad završite s unosom rashoda, račun potvrdite.
U ovoj uputi