Otvorene stavke i euro

Na osnovnom pregledu otvorenih stavki preko ikone/ u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK.

Ispisi otvorenih stavki, IOS, opomene

Ovisno o tome koja je novčana jednica odabrana na osnovnom pregledu modula, ta se novčana jedinica predlaže kod formiranja ispisa u modulu otvorenih stavki, prikazuje se na izboru i pregledu redaka te se i na samim ispisima prikaže odgovarajuća napomena.

Ako je na pregledu modula odabrana novčana jedinica €, u primjeru kad za jednu stranku imamo račune izdane u HRK i u EUR, na ispisu otvorenih stavki bit će evidentirana dva retka u EUR - jedan redak koji preračunava vrijednosti u EUR iz računa koji su izdani u HRK, i drugi redak s računa koji su izdani u EUR. 

Pregled prema danima dospijeća

Na pregledu prema danima dospijeća zapisi u domaćoj novčanoj jedinici preračunat će se ovisno o odabranoj novčanoj jednici na osnovnom pregledu modula.

Za pregled u kn prikazat će se iznosi u novčanoj jedinici HRK, a za prikaz u €, kunski iznosi će se preračunati i zbrojiti s eurskima.

Bilateralne kompenzacije

Onemogućeno je formiranje kompenzacije stavaka koje su u 2022. izdane u HRK s onima koje su u 2023. izdane u EUR prije formiranja godišnjih obrada.

Formiranjem godišnjih obrada, za otvorene stavke iz 2022. koje su u novčanoj jedinici HRK pripremit će se nova knjiženja na temeljnici početnog stanja u novčanoj jedinici EUR.
Zbog preračuna i zaokruživanja u pozadini moguće da će se tada pojaviti manje razlike u iznosima što će biti moguće uskladiti preko funkcionalnosti Zaokruživanje na stotine.

Masovno zatvaranje otvorenih stavki

Funkcionalnost masovnog zatvaranja radi pod uvjetom da su obje novčane jedinice jednake, odnosno ako imamo proknjižen račun u kunama i plaćanje u eurima, te se stavke na masovnom zatvaranju neće prikazati i potrebno ih je zatvoriti ručno ili preko izvoda.

Važno: kod takvih primjera računa koji su izdani u jednoj valuti, a plaćeni drugom valutom, odnosno dok se u izvještajima i obradama miješaju novčane jedinice, zbog matematike u pozadini, odnosno zbog zaokruživanja može doći do razlike u centima.

U ovoj uputi