Dopune u modulu Knjiženje izlaznih računa i utržaka

U novom modulu za knjiženje izlaznih računa i utržaka instalirane su dorade za polog gotovine u blagajnu i dorade na načinima plaćanja. Sada je moguće voditi više blagajni, a knjiženja se pripremaju s preknjižavanjem potraživanja.

Polog gotovine u blagajnu

Ako želimo omogućiti pripremu pologa gotovine, na postavkama modula potrebno je uključiti kvačicu u polju Polog gotovine u HRK u blagajnu.

Uključivanjem kvačice na tom polju, na unosu knjiženja utrška i izlaznog računa, kod odabira načina plaćanja Gotovina, bit će moguće uključiti opciju za polog gotovine u blagajnu te odabrati vrstu primitka i blagajnu. Ako imamo više blagajni, iz padajućeg izbornika možemo odabrati blagajnu za koju želimo da se pripremi zapis.

Potvrdom unosa program će automatski formirati i zapis u blagajni. Ako za neki gotovinski način plaćanja ne želimo da se pripremi polog u blagajnu, isključimo kvačicu na retku unosa načina plaćanja i u tom će se slučaju pripremiti samo knjiženje.

Na odabiru primitka na knjiženju utrška moguće je odabrati primitak s prijelaznim kontom potraživanja, a na unosu knjiženja izlaznog računa omogućen je odabir blagajničkog primitka koji ima neki drugi konto potraživanja osim prijelaznog (npr. vrsta primitka "plaćanje izlaznog računa" s kontom potraživanja 1200).

Kao i u ostalim knjiženjima u ovom modulu, odabir pologa u blagajnu i blagajna predlažu se sukladno prethodnom unosu utrška ili računa.

Važno: Kod otkazivanja postojećih zapisa na kojima se formirao promet blagajne, taj se zapis ponovnim potvrđivanjem neće pripremiti ako prije toga nisu uređene postavke za pripremu pologa u blagajnu za gotovinski način plaćanja.

Načini plaćanja - preknjižavanje potraživanja

Na sistemskim načinima plaćanja za knjiženje izlaznih računa i utržaka automatski je uključeno preknjižavanje potraživanja. To znači da će se na temeljnici pripremiti dva dodatna knjiženja kojima se potraživanje prenese na konto iz načina plaćanja.

Na gotovinu koja se polaže u blagajnu ovo se ne odnosi jer će se stavka automatski zatvoriti potvrdom blagajničkog dnevnika.

Uz to, na pregledu otvorenih stavki, za zapis koji je formiran iz modula knjiženje izlaznih računa i utržaka klikom na opis program nas preusmjeri na zapis u modulu kao i za stavke formirane iz modula ulaznih / izlaznih računa.

U ovoj uputi