Datum temeljnice na izlaznim računima

Kod knjiženja izlaznih računa promijenili smo način formiranja temeljnice. Sada se u slučaju, da je datum "prometa do" na izlaznom računu manji od datuma računa, u temeljnicu izlaznog računa upisuje datum "prometa do".

To, između ostalog, utječe i na prikaz prihoda od prodaje. Ako je na primjer promet na računu od 1.10.2019. do 31.10.2019., a račun je izdan 1.11.2019., program će u temeljnicu kao datum temeljnice upisati 31.10.2019. Time će se prihodi od prodaje evidentirati u listopad, ne u studeni.

Do sada je program u takvim slučajevima u datum temeljnice upisivao datum računa pa su se prihodi evidentirali u mjesec iz datuma računa.

Ako imate takve izlazne račune i želite promijeniti mjesec u kojem se evidentiraju prihodi, predlažemo da te račune otkažete u Masovnim obradama i ponovno potvrdite.

Način formiranja temeljnice ne mijenja se ako je datum prometa do veći od datuma računa. U tom se slučaju u temeljnici kao datum temeljnice upisuje datum računa.

U ovoj uputi