API - programsko sučelje

Minimax API je RESTful internet usluga koja omogućava povezivanje s vanjskim aplikacijama različitih namjena. Omogućava upotrebu određenog niza funkcija koje su ugrađene u program Minimax.

Minimax API na raspolaganju je na sljedećoj poveznici: https://moj.Minimax.hr/HR/API

 

Internet trgovina (webshopovi)

Minimax API omogućava integraciju s internet trgovinama na području šifrarnika, izlaznih računa, narudžbi, zaliha i knjigovodstvenih podataka.

 

U ovoj uputi