Registracija novog digitalnog certifikata

Uputa se odnosi na registraciju novog digitalnog certifikata za postojeće korisnike programa Minimax.

Svaki korisnik može imati registrirano više digitalnih certifikata.

Registracija novog digitalnog certifikata

Nakon prijave u Minimax, s popisa digitalnih certifikata odaberemo novi digitalni certifikat.

Sustav prepozna da certifikat još nije registriran za pristup programu. Prilikom prijave odaberemo novi digitalni certifikat i unesemo postojeću e-mail adresu. Program nam zatim na unesenu e-mail adresu pošalje poruku za aktivaciju. Kliknemo na poveznicu na poruci i digitalni certifikat bit će povezan s Vašim korisničkim računom.

Na temelju toga unesemo još samo postojeće korisničko ime i lozinku te nastavimo sa pristupom aplikaciji. Postupak registracije novog digitalnog certifikata završi se s opisanim korakom.

U ovoj uputi