Masovno potvrđivanje predložaka računa

Ako smo pripremili više računa u predlošku i sada te račune koji se nalaze u predlošku želimo izdati, nije potrebno izdavati svaki račun posebno već je to moguće napraviti masovno.

Pod Poslovanje > Izlazni računi prikazati će nam se popis svih predložaka i potvrđenih izlaznih računa. U izborniku odaberemo Masovne obrade.

Tu nam se prikaže izbor akcija koje možemo odabrati i kliknemo na Ispostavljanje, pa Naprijed. Na Izbor redaka odaberemo predloške koje želimo potvrditi i klikom na Naprijed program nam na Pregled izabranih redaka prikaže sve predloške računa koje smo označili za potvrdu. 

Na Izvođenje i poruka program nas obavještava koliko imamo potvrđenih predložaka, koliko je neispravnih, a koliko neobrađenih. 

U ovoj uputi