Kako da knjižim račun s više osnovnih sredstava?

Prilikom knjiženja ulaznog računa za svako osnovno sredstvo unosimo novi rashod kojeg vežemo za pojedino osnovno sredstvo.

  1. Unutar izbornika ulaznih računa kliknemo na Novo.
  2. U račun unesemo rashod koji je označen kao vrsta rashoda Osnovno sredstvo.
  3. Prilikom odabira takvog rashoda pojavit će se polje za unos osnovnog sredstva.

Što učini program?

Ulazni račun s pet osnovnih sredstava imat će 5 rashoda i svaki će biti vezan uz svoje osnovno sredstvo.

U ovoj uputi