Korisnici i njihova prava

Korisnički račun – predstavlja osobni korisnički račun pretplatnika, a isti se sastoji se od korisničkog imena (e-mail adrese), lozinke te osobnih podataka pretplatnika.
Organizacija – predstavlja vrstu poslovnog subjekta odnosno pravni oblik poslovanja.
Korisnik – predstavlja korisnika vezanog uz određeni korisnički račun odnosno organizaciju.
Pretplatnik – nositelj korisničkog računa odnosno administrator.
Suradnik – predstavlja djelatnika u sklopu određenog korisničkog računa kojem je omogućen pristup odnosno rad u određenim organizacijama.
Poduzetnik – navedena vrsta korisnika u sklopu licence Maksi računovodstvo predstavlja klijenta (stranku) kojem je moguće dodijeliti pristup do određene organizacije.
Knjigovođa – navedena vrsta korisnika u sklopu licenci Poslovanja predstavlja računovodstveni / knjigovodstveni servis odnosno računovođu / knjigovođu kojem je moguće dodijeliti pristup do određene organizacije.