Pretinac za dokumente - izlazni i ulazni dokumenti

S novom verzijom programa izlazni e-računi premješteni su u Pretinac za dokumente. Sukladno tome ažuriran je i izgled modula i sada se u pretincu odvojeno prikazuju ulazni i izlazni dokumenti.

Funkcionalnosti za ulazne dokumente (račune, izvode, ostalo) iste su kao i do sada, a dodano je još polje Opis u kojem je klikom na ikonu olovke moguće uređivati opis pojedinog retka dokumenta.

Program automatski osvježava pretinac i svakih sat vremena provjerava ima li novih zaprimljenih dokumenata. Podatke u pretincu možemo u bilo kojem trenutku ručno zaprimiti klikom na Osvježi.

U izlaznim dokumentima sada se nalaze izlazni e-računi. Izgled i način rada isti su kao u modulu Izlazni računi > Izlazni e-računi.

Napomena: u modulu Izlazni računi i dalje je dostupan gumb Izlazni e-računi, a klikom na to polje program će nas preusmjeriti u Izlazne dokumente pretinca.

Klikom na formirani e-račun program nas prebaci u pretinac za dokumente gdje račun označimo i odaberemo Pošalji račune. Račun možemo i označiti kao obrađen.

Kad račun pošaljemo s desne strane u stupcu Status prikazat će se ikona s informacijom o statusu slanja e-računa. Klikom na pojedini red otvori se pregled računa gdje je moguće preuzeti i/li ispisati xml i pdf računa, privitke ako ih ima te pregledati povijest dokumenta.


I ulazne i izlazne dokumente moguće je pretraživati preko napredne pretrage klikom na ikonu .

Više o pretincu za dokumente pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi