Radni nalozi – početne postavke

Radni nalog interni je dokument koji je namijenjen naručivanju i praćenju događaja unutar organizacije. Povezan je s materijalnim i robnim poslovanjem.

Program omogućuje vođenje radnih naloga ako imamo aktiviranu licencu Maksi poslovanje ili računovodstvene licence. U programu se radni nalozi najčešće koriste pri vođenju proizvodnje.

Na radnom nalogu unosimo zaglavlje gdje su općeniti podaci o narudžbi (datumi, kupac, veza, napomene) i redove naloga koji sadrže podatke o pojedinačnim artiklima, količinama itd.

Aktivacija radnih naloga

 1. U izborniku Poslovanje > Radni nalozi aktiviramo postavke.
 2. Najprije odredimo svrhu korištenja radnih naloga (moguće je odabrati više opcija):
  • Proizvodnja – moguć je unos samo tipova artikla Proizvod i Poluproizvod.
  • Servisna djelatnost – moguć je unos tipova artikala Usluga, Roba, Materijal, Proizvod i Poluproizvod.
  • Građevinarstvo – moguć je unos tipove artikala Usluge, Roba i Materijal.
  • Evidencija utrošenog vremena I materijala – moguć je unos artikala tipa Usluge, Roba i Materijal.
 3. Nakon toga ako je potrebno odrediti početne postavke za artikle (ako ih već nismo aktivirali):
  • Uzastopno numeriranje šifriranja artikla - ako je uključena kvačica, program će artikle numerirati uzastopno po redoslijedu
  • Unos serijskih brojeva na artiklima - ako je uključena kvačica, program će omogućiti vođenje serijskih brojeva na artiklima (LOT)
 4. Imamo još mogućnost odrediti želimo li da se kod kopiranja radnog naloga u izlazni račun prenese podatak o nazivu i broju radnog naloga (detaljnije pročitajte OVDJE).
 5. Postavke Potvrdimo.
 6. Ako smo radne naloge greškom aktivirali, aktivaciju možemo otkazati klikom na Prekid obrade radnih naloga.

Ako kod aktivacije nismo odredili svrhu korištenja radnih naloga, to je moguće podesiti kasnije klikom na gumb Postavke.

Osnovne mogućnosti

U ovoj uputi