Savjeti prije prijelaza u novu poslovnu godinu

Prije prijelaza u novu poslovnu godinu, savjetujemo da uredite i provjerite sljedeće podatke po modulima.


Osnovna sredstva

 • Provjerite promet na karticama pojedinačnih osnovnih sredstava.
 • Napravite inventuru i otpišite uništena osnovna sredstva pomoću trajnog otpisa.
 • Provjerite stanje registra osnovnih sredstava i usporedite ga sa stanjem u dvojnom knjigovodstvu.
 • Provedite privremene obračune amortizacija po mjesecima.
 • Provedite Konačni obračun amortizacije!! Ukoliko ne napravite konačni obračun amortizacije nećete moći pokrenuti zatvaranje godine!
   

Zalihe

Dvojno knjigovodstvo

 • Unesite i potvrdite sav promet koji se odnosi na poslovnu godinu u zaključivanju.
 • Provjerite otvorene stavke i ručno zatvorite možebitne nezatvorene stavke.
 • Provjerite stanje u bruto bilanci, budite pažljivi na možebitne sadržajne nepravilnosti knjiženja troškova i rashoda u korist te prihoda na teret.
 • Pripremite postavke konta (unos stranke, radnika i analitike) na način na koji želite da se podaci na početnom stanju nove poslovne godine sjedinjuju u temeljnici.
 • Provjerite imate li knjiženja sa pogrešnom stranom knjiženja.
 • Provjerite jesu li Vam sve temeljnice potvrđene!! 
 • Provjerite jesu li Vam potvrđeni svi bankovni izvaci, ulazni i izlazni računi!
U ovoj uputi