Unos storna računa povezanog sa zalihama (smanjenje vrijednosti bez vraćanja zaliha)

Od dobavljača smo primili storno računa koji smanjuje vrijednost zalihe (primke), a nije povezan sa smanjenjem broja artikala.

Primjer:

Nakon primitka robe dobavljač nam je odobrio naknadni rabat.

Trenutačno stanje: proknjižen je ulazni račun (bez rabata) s poveznicom na primku za 40 komada robe.

Rješenje:

Najprije ispravimo originalni račun s poveznicom na primku.

1. Potražimo ulazni račun koji je već bio proknjižen s većom vrijednosti, odaberemo Otkaži potvrdu i zatim Uredi.

2. Odaberemo red s rashodom koji je bio vezan na primku i smanjimo ga za vrijednost storna računa. Iznos računa ne mijenjamo!

U našem primjeru smo primili storno računa u vrijednosti od 375,00 kn (osnovica 300,00 i PDV 75,00 kn).

Originalna primka

 I smanjimo za osnovicu i PDV iz storna računa.

3. Razliku tj. vrijednost storna računa za koju smo smanjili rashod proknjižimo dodavanjem novog reda prilikom čega odaberemo rashod koji NIJE povezan sa zalihama.

Za robu je to rashod na kontu 6500, a za materijal na kontu 3100.

4. Novi rashod mora imati osnovicu i iznos iz storna računa (pozitivni iznosi) bez poveznice na primku.

5. Račun potvrdimo.

U zalihama imamo vrijednosnu primku za stvarnu vrijednost s uključenim stornom računa.

Unos storna računa dobavljača

1. U ulaznim računima odaberemo tipku Novo.

2. Odaberemo dobavljača i unesemo potrebne podatke uključujući i negativan iznos storna računa.

3. Odaberemo rashod bez poveznice sa zalihama kojeg smo odabrali na originalnom računu za knjiženje razlike između računa i storna računa.

Za robu je taj rashod na kontu 6500, za materijal na kontu 3100.

4. Osnovica i iznos PDV-a moraju imati negativan predznak. Red dodamo na račun.

5. Račun potvrdimo.

U ovoj uputi