Brisanje ulaznog računa

Brisati možemo samo zadnji numerirani ulazni račun.

  1. Kliknemo na broj računa.
  2. Odaberemo Otkaži potvrđivanje.
  3. Program nas obavijesti: "Račun je već potvrđen! Ako nastavite, obrisat će se temeljnica. Želite li nastaviti?" Odaberemo U redu.
  4. Odaberemo Briši.
  5. Program nas pita: "Stvarno želite brisati?" Odaberemo U redu.
  6. Obrisani su svi zapisi ulaznog računa.

U ovoj uputi