Brisanje ulaznog računa

Brisati možemo samo zadnji numerirani ulazni račun.

  1. Kliknemo na broj računa.
  2. Odaberemo Otkaži potvrđivanje.
  3. Program nas obavijesti: "Račun je već potvrđen! Ako biste nastavili, u knjigovodstvu bi se prethodna knjiženja brisala i napravila nova. Želite li nastaviti?" Odaberemo U redu.
  4. Odaberemo Briši.
  5. Program nas pita: "Zaista želite brisati?" Odaberemo U redu.

Ako je račun uključen u već potvrđeni obračun PDV-a, program će javiti obavijest kod otkazivanja i u tom je slučaju prvo potrebno otkazati obračun PDV-a u koji je račun uključen.

Ako je ulaznim računom uneseno osnovno sredstvo, program će kod otkazivanja također javiti obavijest i u tom je slučaju prvo potrebno na prometu osnovnog sredstva klikom na crveni iks obrisati temeljnicu prvi put u upotrebu.

U ovoj uputi