Ručni unos naloga za plaćanje

Platni se nalozi automatski pripremaju kod svih obračuna gdje nastaje obaveza za plaćanje preko žiro računa, a platni nalog možemo i sami unijeti.

Ukoliko želimo pripremiti platni nalog za ispis ili prijenos datoteke na Internet bankarstvo, unesemo podatke u donja unosna polja.

U modulu Banka odaberemo Nalozi za plaćanje i kliknemo na Novo.

Nalogodavac

Predložen je račun kojeg imamo označenog u Postavkama žiro računa organizacije da „se predlaže“. Ukoliko imamo više upisanih poslovnih računa, možemo odabrati drugi.

Na temelju toga program već predloži neke podatke.

 1. Račun: ukoliko je potrebno promijenimo ga.
 2. SWIFT / BIC: ukoliko je potrebno promijenimo ga. Upis za nalog BN02 nije obavezan.
 3. Referenca / poziv na broj: upišemo HR (hrvatski) ili RF (europski) poziv na broj.
 4. Unesemo datum uplate.
 5. Iznos: upišemo iznos u HRK s lipama.
 6. Šifra namjene: koristi se na UPN/SEPA nalozima. Radi se o engleskoj kratici od četiri slova koja se koriste za definiciju svrhe plaćanja sa SEPOM. Ukoliko taj kod ne unesemo na tom mjestu a odaberemo nalog UPN, morat ćemo šifru namjere unijeti naknadno u Internet bankarstvu tj. upisati na isprintanom nalogu.
 7. Vrsta posla: koristi se na BN02 nalozima. Koristi se za označavanje vrste plaćanja zbog statistike.
 8. Unesemo Svrhu plaćanja (to može biti Plaćanje računa, Plaćanje predračuna, Plaćanje PDV-a, Plaćanje doprinosa…).

Primatelj

 1. Stranku odaberemo iz padajućeg izbornika. Ukoliko stranka ima više poslovnih računa, za svaki poslovni račun prikaže se jedan red.
  Na temelju odabira neki se podaci ispune i ne možemo ih mijenjati. Ukoliko te podatke želimo promijeniti, to moramo učiniti u šifrarniku Stranaka, a zatim opet odabrati stranku na unosu naloga.
 2. Ukoliko se radi o Djelatniku odaberemo ga iz padajućeg izbornika. Na temelju odabira neki se podaci ispune i ne možemo ih mijenjati. Ukoliko te podatke želimo promijeniti, to moramo učiniti u šifrarniku Djelatnika, a zatim ga opet odabrati na unosu naloga.
 3. Račun: unesemo račun primatelja.
 4. SWIFT / BIC: Unesemo BIC kod. Podatak za nalog BN02 nije obavezan.
 5. Referenca / poziv na broj: upišemo poziv na broj.
 6. Unesemo željenu Napomenu (podatak u napomeni samo je informativan i neće se prenijeti u aplikaciju Internet bankarstva).
 7. Kliknemo na Spremi ili Spremi i Novo ukoliko želimo nastaviti s unosom platnih naloga.
U ovoj uputi