Razdoblja za PDV

Otvaranjem nove organizacije možemo odmah označiti je li organizacija obveznik PDV-a ili nije. Taj podatak možemo kasnije promijeniti na Postavke organizacije > Razdoblja za PDV.  Razdoblje za PDV znači trajanje statusa nekog obveznika.

 

 1. Kliknemo na Novo otvaramo novo razdoblje za PDV. Ako već imamo otvoreno razdoblje onda klikom na datum početka i Uredi možemo urediti podatke.
 2. Unesemo Datum početka. Taj podatak označuje prvi dan obračuna izvještavanja o PDV-u kojeg ćemo raditi preko Minimaxa.
 3. Unesemo Datum kraja. Taj podatak unosimo samo kod prestanaka nekog statusa i označuje zadnji dan razdoblja izvještavanja PDV-a sa tim statusom.
 4. Pod Porezni obveznik odredimo jesmo li mjesečni, tromjesečni ili atipični obveznik PDV-a. 
 5. Obračun po plaćenoj realizaciji: stavimo kvačicu ukoliko poslujemo po navedenom sistemu.
 6. Unos cijena: odredimo unos cijena u šifrarniku artikala i određujemo hoće li one biti s PDV-om ili bez PDV-a. U slučaju odabira Cijene s PDV-om on je uključen u cijenu (utječe na izračun cijene bez PDV-a na izlaznim računima i na izračun vrijednosti dnevnog utrška bez PDV-a).
 7. Pod Podaci zastupnika i podaci potpisnika možemo upisati podatke koji će se onda prikazati u obrascu PDV-a. Podaci potpisnika su obavezni podaci ako ćemo unutar programa obračunavati PDV. 
 8. Kliknemo na tipku Spremi ili Spremi i novo ukoliko želimo nastaviti sa unosom novih razdoblja za PDV.


Razdoblja za PDV možemo i mijenjati:

 • Dodajemo novo razdoblje za PDV,
 • Uređujemo razdoblja za PDV i
 • Brišemo razdoblja za PDV.

 

Novo razdoblje za PDV unosimo samo ukoliko se status promijeni.

Ukoliko unosimo novo razdoblje za PDV  prvo starom razdoblju treba unijeti datum kraja na dan prije nego što želimo unijeti početak novog razdoblja!

U ovoj uputi