Razdoblja za PDV

Otvaranjem nove organizacije možemo odmah označiti je li organizacija obveznik PDV-a ili nije. Taj podatak možemo kasnije promijeniti klikom na Postavke organizacije > Razdoblja za PDV. Otvoreno razdoblje za PDV znači trajanje statusa nekog obveznika.

 

 1. Kliknemo na Novo otvaramo novo razdoblje za PDV. Ako već imamo otvoreno razdoblje onda klikom na datum početka i Uredi možemo urediti podatke.
 2. Unesemo Datum početka. Taj podatak označuje prvi dan obračuna izvještavanja o PDV-u kojeg ćemo raditi preko Minimaxa.
 3. Unesemo Datum kraja. Taj podatak unosimo samo kod prestanaka nekog statusa i označuje zadnji dan razdoblja izvještavanja PDV-a sa tim statusom.
 4. Pod Porezni obveznik odredimo jesmo li mjesečni, tromjesečni ili atipični obveznik PDV-a. 
 5. Obračun po plaćenoj realizaciji: uključimo kvačicu ukoliko poslujemo po navedenom sistemu.
 6. Obračun PDV-a u sustavu OSS: uključimo kvačicu ukoliko podnosimo prijavu PDV-a putem sustava OSS 
 7. Porezna uprava: iz padajućeg izbornika odaberemo poreznu upravu: podatak je obvezan
 8. Mjesto za dokumente: upišemo mjesto poslovanja organizacije koje će se ispisivati na dokumentima
 9. Unos cijena: odredimo unos cijena u šifrarniku artikala i određujemo hoće li one biti s PDV-om ili bez PDV-a. U slučaju odabira Cijene s PDV-om on je uključen u cijenu (utječe na izračun cijene bez PDV-a na izlaznim računima i na izračun vrijednosti dnevnog utrška bez PDV-a).
 10. Pod Podaci zastupnika i podaci potpisnika možemo upisati podatke koji će se onda prikazati u obrascu PDV-a. Podaci potpisnika obvezni su podaci ako ćemo unutar programa obračunavati PDV. 
 11. Kliknemo na tipku Spremi ili Spremi i novo ukoliko želimo nastaviti sa unosom novih razdoblja za PDV.

Klikom na Novo unosimo novo razdoblje za PDV, klikom na Uredi uređujemo postojeće, klikom na Briši brišemo uneseno razdoblje za PDV.

 

Važno: Novo razdoblje za PDV unosimo samo ukoliko se status promijeni.

Ukoliko unosimo novo razdoblje za PDV, prvo starom razdoblju treba unijeti datum kraja na dan prije nego što želimo unijeti početak novog razdoblja!

U ovoj uputi