Izvoz podataka organizacije – izvoz u XML datoteku

Podatke organizacije u XML datoteku može izvoziti samo administrator platitelja.

U XML datoteku možemo izvoziti sljedeće podatke:

 • Stranke
 • Analitike
 • Djelatnike
 • Temeljnice
 • Osnovna sredstva
 • Artikle
 • Cjenike
 • Robne grupe
 • Zalihe
 • Konta

Prvi korak

 1. Na početnoj stranici kliknemo Postavke organizacije > Organizacija i odaberemo Izvoz podataka organizacije.
 2. Odaberemo Vrstu izvoza:
  • Podaci za uvoz u drugu organizaciju Minimax  (podaci će se prekopirati u drugu organizaciju
   • U padajućem izborniku pojavit će nam se organizacije koje su:
    • Kod istog platitelja
    • Imaju uređene postavke
    • Korisnik ima odgovarajuća prava na toj organizaciji
  • Podaci za uvoz drugdje

Ukoliko nema tog izbora, kliknemo na Promijeni organizaciju.

 

Podaci za uvoz u drugu Minimax organizaciju

Podatke iz jedne organizacije uvozimo u drugu unutar programa Minimax.

 1. Na padajućem izborniku Podaci za organizaciju odaberemo organizaciju u koju želimo uvesti podatke.
 2. Predlaganje konta: dodana kvačica znači da program predlaže konta iz kontnog plana organizacije.
 3. Kliknemo na Potvrdi.

Obavijest: kod izvoza temeljnica ne izvoze se temeljnice obračuna amortizacije i obračuna PDV-a jer obračun amortizacije i obračun PDV-a pripremi Minimax.

 

Podaci za uvoz negdje drugdje

Tu mogućnost odaberemo kada želimo pripremiti podatke za uvoz u drugi program.

 1. Predlaganje konta: dodana kvačica znači da program predlaže konta iz kontnog plana organizacije.
 2. Kliknemo na Potvrdi.

 Kod izvoza temeljnica izvoze se sve temeljnice.

Drugi korak

U stupcu Konto prikazan je popis konta koje koristimo u Minimaxu, a u stupac Novi konto unesemo konta koja će se umjesto konta u Minimaxu zapisati u XML datoteku.

 1. Ako smo u postavkama označili Predlaganje konta, u stupcu Novi konto predlažu se konta koja se nalaze u stupcu Konta.
 2. Kada konta uredimo, kliknemo Dalje.

Treći korak

 1. Ako konta nismo unijeli, program će javiti upozorenje „neka konta nisu unesena ili ne postoje u organizaciji za koju pripremate podatke. Da li želite nastaviti?"
  • Ukoliko ne izvozimo konta, kliknemo U redu.
 2. Program prikaže popis na kojem označimo koje podatke ćemo izvesti (stranke, analitike, djelatnike, temeljnice, osnovna sredstva, zalihe, konta).
  • PREPORUČUJEMO da izvozite dio po dio (posebno stranke, posebno artikle...).
 3. Kliknemo na Pripremi datoteku.
 4. Minimax će pripremiti XML datoteku koju spremimo u računalo.
U ovoj uputi