Godišnje obrade - novi PD obrazac za 2023.

S ovom verzijom programa instaliran je novi PD obrazac za poslovnu godinu 2023. 

Prilikom zaključivanja 2023. godine na koraku Podaci za poreznu upravu pripremit će se novi obrazac.

Da bi se pripremili podaci za obračun poreza potrebno je kliknuti na Pripremi podatke.
Ako ste već formirali korake godišnjih obrada, kako bi se podaci ažurirali na novu datoteku i novu shemu, potrebno je kliknuti Obriši i počni ponovo.

Napomena: podatke koje ste ručno unosili na obrascu, bit će potrebno ponovno unijeti.

Za pripremu xml i pdf datoteke potrebno je kliknuti na Podaci za Poreznu upravu pa plavo polje Ako želite formirati podatke, kliknite ovdje

Uz novu verziju datoteke ažurirana je priprema polja 39 u xml-u u primjerima kad je prijenos gubitka iz prijašnjih godina veći od dobiti godine za koju se radi obračun.

Više o formiranju godišnjih obrada i zaključku poslovne godine možete pročitati OVDJE.

U ovoj uputi