Paušalisti - PO-SD obrazac za organizacije koje ne posluju cijelu godinu

U primjeru organizacija koje ne posluju cijelu godinu, odnosno svih 12. mjeseci, PO-SD obrazac nije se pripremao za broj mjeseci poslovanja, već za cijelu godinu.

Navedeno je sada ispravljeno i u primjeru organizacija kojima je datum početka ili kraja poslovanja organizacije neki datum tijekom poslovne godine, pripremit će se PO-SD obrazac uzimajući u obzir broj mjeseci poslovanja.

Više o pripremi PO-SD obrasca pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi