XML shema e-računa

S verzijama programa iz studenog i prosinca ažurirana je xml shema e-računa.

  1. Ako je na predlošku izlaznog računa odabrana vrsta osnove, u xml shemu upisuje se osnova za izdavanje. Polje "vrsta i datum osnove" prikaže se odmah prilikom odabira stranke koja na postavkama ima odabrano "za slanje preko posrednika".


  2. U xml shemu upisuju se i dodatni podaci s računa (koji se na pretpregledu računa unesu u "opis ispod").


  3. Omogućeno je upisivanje više e-mail adresa u xml shemu, odnosno e-račun moguće je poslati na više e-mail adresa (koje su unesene na postavkama stranke).


  4. E-račune moguće je slati strankama koje imaju poslovne jedinice. Ako se na postavkama stranke za izdavanje računa odabere "za slanje preko posrednika", otvara se polje broj poslovne jedinice.


U ovoj uputi