Trajno uklanjanje

Kada osnovno sredstvo prodajemo ili otpisujemo jer se više ne može koristiti, moramo ga maknuti iz naših evidencija.

Trajno uklanjanje

  1. Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
  2. Kliknemo na Osnovno sredstvo koje ćemo otpisati.
  3. Kliknemo na Trajno uklanjanje i unesemo datum.

Automatski će se obračunati amortizacija do dana otpisa, pripremi se temeljnica u kojoj je sadašnja vrijednost knjižena na konto 4820 "Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine" i pripreme se ostala knjiženja za knjigovodstvenu likvidaciju.

Prodaja osnovnog sredstva

U slučaju da osnovno sredstvo prodajemo, unutar izbornika šifrarnika artikala uredimo konto prihoda.

  1. U izborniku Šifrarnici > Artikli unesemo novi artikl
    • U naziv upišemo naziv odabranog osnovnog sredstva
    • Za tip artikla odaberemo Usluge i na polju Knjiženja po potrebi unesemo drugi konto prihoda, nor prihod od prodaje dugotrajne imovine
  2. Nakon toga u izborniku Poslovanje > Izlazni računi unesemo novi račun gdje odaberemo artikl koji smo prethodno unijeli
  3. Račun ispostavimo.
U ovoj uputi