Knjiženje izlaznih računa i utržaka - prikaz ukupnog iznosa na pregledu

U novom modulu utrška na pregledu unosa omogućen je prikaz ukupnog iznosa. Na prikazu se odvojeno prikazuju vrijednosti za utrške i izlazne račune koji nisu u utršku.

Također, ukoliko ima unosa u stranoj novčanoj jedinici (takvi su unosi mogući ako tako definiramo postavke modula), u tom se slučaju iznos u stranoj novčanoj jedinici prikazuje odvojeno za pojedini unos.


U ovoj uputi