Registracija novog korisnika

Uputa se odnosi na prvu registraciju korisnika u sustavu Minimax.

Kada je korisnik jednom registriran u sustavu, ima mogućnost postati pretplatnik ili mu administrator nekog drugog pretplatnika može omogućiti pristup do podataka.

 1. Na internetskoj stranici www.minimax.hr kliknite na ikonu Prijava.

 2. Izaberete NOVI KORISNIK? OTVORITE NOVI RAČUN.

 3. Unesite ime, prezime, e-mail, lozinku i ponovite lozinku. Na tu adresu primat ćete automatske poruke za aktivaciju računa i povremene obavijesti.
  Za nastavak se morate složiti s uvjetima korištenja (kvačica). Kliknite Nastavi.
 4. Na sljedećem koraku prikazat će se prozor s obavijesti za aktivaciju računa.
  U mailu koji ćete kroz par minuta primiti na upisanu e-mail adresu kliknite na poslanu poveznicu kako biste aktivirali račun.

  Naslov maila je Seyfor racun - Aktiviraj svoj racun. Ukoliko kroz nekoliko minuta niste primili mail, provjerite je li stigao u mapu za neželjenu poštu (spam).
 5. Klikom na link za aktivaciju automatski ćete biti preusmjereni u Minimax, a za nastavak korištenja klikom na kvačicu potrebno je prihvatiti uvjete korištenja. Uvjete korištenja možete pročitati klikom na poveznicu na ekranu ili OVDJE.


Ako ste korisnički račun registrirali s ciljem aktivacije licence, odnosno kako biste postali pretplatnik, program Vas dalje vodi kroz korake otvaranja organizacije i odabira licence.

Ako je organizacija prethodno već otvorena i registracija se radi za korisnički račun kojem će se dodijeliti pristup do već otvorene organizacije, u tom slučaju na ovom koraku nije potrebno otvarati organizaciju, već je dovoljno potvrditi registraciju preko linka iz maila. 

Unos organizacije i odabir licence

 1. Nakon prihvaćanja uvjeta korištenja, potrebno je unijeti organizaciju. Podatke o organizaciji moguće je unijeti iz javne baze ili ih unijeti ručno ako organizacije nema u bazi.

  Podatke unesene na ovom koraku moguće je ručno promijeniti, osim podatka o vrsti organizacije i godini početka poslovanja. Video uputu za unos organizacije pogledajte OVDJE.
 2. Klikom na Nastavi program nas preusmjeri na odabir licence. Moguć je izbor između licenca za poduzetnike (vođenje operativnog dijela poslovanja i samostalnog knjigovodstva) ili licenca za računovođe (knjigovodstveni servisi) te odabir između mjesečnog ili godišnjeg plaćanja


 3. Kliknete odaberi licencu, a zatim potvrdi odabir.
  Ako želite aktivirati dodatnu funkcionalnost, odnosno povećati broj istovremenih pristupa, uredite količinu i kliknete Ažuriraj licencu.
 4. Nakon potvrde licence, otvorit će se početna stranica Minimaxa i klikom na naziv organizacije možete početi s radom.
  Na početnoj stranici prikazat će se i obavijest za dodatnu zaštitu Minimax računa. Vaš korisnički račun možete dodatno zaštititi digitalnim certifikatom ili provjeravanjem u dva koraka. Dodatnu zaštitu nije potrebno aktivirati odmah, odnosno to možete napraviti naknadno klikom na ikonu čovječuljka > Moj profil > Uredi osnovne podatke.
U ovoj uputi