Izlazni e-računi - optimizacija slanja e-računa preko Moj eRačun

S ovom verzijom programa optimizirali smo postupak provjere statusa računa prilikom slanja e-računa preko posrednika Moj eRačun.

Naime, u nekim se situacijama, npr. zbog slanja većeg broja računa početkom mjeseca znalo dogoditi da se u Minimax nije prenio ispravan status računa (prikazala se greška na statusu), a na stranicama posrednika isti se račun evidentirao kao poslan.

Instalacijom dorade, u primjerima u kojima se kod prvog slanja e-računa javi greška, status računa u programu ažurirat će se sukladno statusu u Moj eRačun i prenijeti na status računa u Minimaxu.

Također, s ovom je verzijom instalirana dorada da se u xml datoteci e-računa na prvo mjesto u privitcima prikazuje pdf vizualizacija računa.

U ovoj uputi