Dorade u modulu plaća

Slanje isplatnih listi na određeni datum

U modulu obračuna plaća omogućili smo definiranje datuma za slanje isplatnih listi.

Nakon formiranja obračuna plaće, klikom na Pošalji isplatne liste e-poštom otvaraju se koraci masovnih obrada na kojima je na četvrtom koraku za Unos podataka i potvrdu moguće definirati datum slanja isplatnih listi.

To konkretno znači da je moguće obračun plaće formirati na jedan datum, a kao datum slanja isplatnih listi postaviti drugi datum, odnosno datum isplate plaće. 

Program predlaže sistemski datum (današnji) i ako ostane odabran taj datum, platne će liste biti poslane izvođenjem koraka masovnih obrada, odnosno odmah. U suprotnom će se poslati na drugi, upisani datum.

Platne liste koje smo poslali preko e-pošte možemo pregledati u izlaznim dokumentima pretinca za dokumente.

Više o slanju isplatnih listi putem e-pošte pročitajte OVDJE.

Ispis platnih listi 

Na pregledima plaća omogućili smo Ispis platnih listi.

Odabirom djelatnika i ostalih parametara te klikom na Ispis platnih listi, program pripremi platne liste u pdf formatu za odabrano razdoblje za djelatnika.

Pripremljeni dokument dostupan je u dokumentima organizacije sljedećih 48h nakon čega se automatski obriše.

Više o pregledima plaća pročitajte OVDJE.

Obračun doprinosa na plaću u primjerima subvencija

Ako je na postavkama djelatnika odabrana jedna od sljedećih subvencija, na obračunu plaće ne obračunavaju se doprinosi na plaću.

  • Subvencija po zakonu o doprinosima
  • Subvencija za mlade osobe po Zakonu o doprinosima
  • Subvencija za zapošljavanje djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja

Navedeno se ne odnosi na vrste isplata Stimulacija, Prigodna nagrada oporezivo, Neiskorišteni godišnji odmor i Ostali dodaci.

Do sada se doprinosi na za ove vrste isplata nisu obračunavali samo kad je bila odabrana Subvencija za mlade osobe po Zakonu o doprinosima, a doradom je napravljeno da se ne obračunaju i u primjeru korištenja drugih dvaju subvencija.

Napomena: da bi se odabrana subvencija uzela u obzir na obračunu plaće, obvezno mora biti upisan datum od kojeg subvencija traje.

Obračun odbitaka za samozaposlene

Na vrstama organizacije tvrtka i obrtnik (RIF i RRIF), za djelatnike s vrstom zaposlenja Samozaposlen nije bilo moguće obračunati obustave, tj. vrste isplata Ostali odbici, Godišnji obračun - dugovanje, Troškovi prehrane (platio poslodavac) i Troškovi smještaja (platio poslodavac).

Instalacijom verzije ovo je ispravljeno i sada je za samozaposlene djelatnike na obračunu plaće moguće dodavanje tih obračunskih redaka.

Održavanje "starog" modula obračuna plaća

Kako smo i najavljivali kroz obavijesti verzije, kroz posljednjih cca pola godine zaprimali smo Vaše dojmove i komentare o novom modulu plaća i nakon prikupljenih prijedloga i dorada u novom modulu, 17.1.22. ukida se opcija vraćanja na stare plaće i održavat će se samo novi modul.  

Novi način obračuna još je pregledniji i jednostavniji, s korakom u obračunu manje, a najvažnije promjene u modulu možete pogledati u kratkoj video uputi na OVOJ poveznici.

U ovoj uputi