Obračun PDV-a u sustavu OSS - izvještavanje

Prijava PDV-a za postupak OSS predaje se u kunama za svako kalendarsko tromjesečje. Na organizacijama koje imaju aktivirane postavke za obračun PDV-a u sustavu OSS i izdane račune krajnjim korisnicima po državama članicama EU, na obračunu PDV-a u dijelu Detaljni podaci pripremit će se Obračun i knjiženja PDV-a u sustavu OSS.


Više o obračunu i predavanju prijave za OSS pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi