Možemo li kao računovodstveni omogućiti pristup do podataka svojim strankama koji inače ne koriste web aplikaciju Minimax?

Da. Prvo ih dodajte kao korisnike u web Minimaxu. Za njih izaberete (besplatnu) licencu pregledavanje koja omogućava pregled podataka u web i mobilnoj aplikaciji. S pravima koje odredite mogu se pregledavati podaci u web Minimaxu (ili ne) i  putem mobilne aplikacije.

U ovoj uputi