Vrste Minimax licenci

Broj licenci u Minimaxu znači broj istovremenih pristupa u Minimax od strane korisnika.

Vrsta licence određuje najveći opseg funkcionalnosti koje ima korisnik, a s pravima korisnika taj opseg možemo dodatno smanjiti.

Vrstu, broj licenci te korisnike i njihova prava platitelj licenci može u bilo kojem trenutku urediti.

Licenca Maksi računovodstvo

Maksi računovodstvo sadrži sve poslovne i knjigovodstvene funkcionalnosti Minimaxa za vođenje većeg broja organizacija. 

Ta licenca omogućuje vođenje neograničenog broja organizacija zato su primjerene za računovodstvene servise ili pojedince koji vode knjigovodstvo za više organizacija.

Računovodstveni servisi koji imaju licencu Maksi računovodstvo sa svojim se klijentima mogu povezati tako da pristupaju i rade s istim podacima i dokumentima. Nema više fizičkog prijenosa dokumenata, a podaci se mogu prenositi i iz drugih programa – iz Internet trgovina, maloprodajnih poslovnica i slično.

Klijent ima pristup svim dokumentima, podacima i izvještajima o poslovanju u svakom trenutku, a može i (djelomično) unositi dokumente poslovanja (predračune, račune, putne naloge…) koje tada u računovodstvu knjigovodstveno obrade i brinu za cijeli knjigovodstveni dio.

Računovodstveni servisi koji imaju licencu Maksi računovodstvo sa svojim klijentima mogu se povezati na dva načina:

 1. Računovodstveni servis klijentu omogući pristup organizaciji s podlicencom
  • U ovom se slučaju servisu koji koristi Maksi računovodstvo obračuna mjesečna cijena podlicence koju servis obračuna klijentu zajedno sa svojim uslugama.
 2. Organizacija (klijent servisa) računovođi omogući pristup svojoj organizaciji
  • U ovom slučaju klijent servisa je samostalni pretplatnik koji plaća mjesečnu cijenu licence za svoju organizaciju.
  • Računovodstvenom se servisu ne obračunava podlicenca i organizacija se ne ubraja u broj organizacija servisa.
  • Ovakvo povezivanje između klijenta i servisa je besplatno.
  • Za preporuke Minimaxa priznajemo proviziju.

Licenca Mini računovodstvo

Mini računovodstvo sadrži sve poslovne i knjigovodstvene funkcionalnosti Minimaxa za vođenje jedne organizacije. Ostale funkcionalnosti iste su kao i u licenci Maksi računovodstvo.

I organizacije koje imaju licencu Mini računovodstvo mogu se povezati s vanjskim računovodstvenim servisom – kao podlicenca servisa ili kao samostalni platitelj koji omogućuje pristup podacima vanjskom knjigovodstvu (kao u gore opisanim primjerima povezivanja).

Licence Mikro, Mini i Maksi poslovanje te licenca Izlazni računi

Licence poslovanja poduzetnicima omogućuju vođenje poslovanja, a povezivanjem s vanjskim računovodstvenim servisom koji ima licencu Maksi računovodstvo poduzetnici istovremeno imaju i nadzor nad poslovanjem.

Licence poslovanja sadrže različite funkcionalnosti i module u kojima poduzetnik može samostalno raditi (unositi podatke, uređivati ih, brisati).

Sve ostale funkcionalnosti koje nisu obuhvaćene pojedinom licencom poduzetnik može pregledavati i na taj način imati nadzor nad cijelim poslovanjem i knjigovodstvom. Knjigovodstveni dio poduzetnik ne može uređivati ili brisati, tim funkcionalnostima pristup ima računovodstvo sa svojom licencom.

U ovoj uputi