Primjeri vođenja proizvodnje u Minimaxu

Korisnik može prema svojem poslovnom procesu odabrati logičan slijed knjiženja nekih dokumenata.

Kod svih načina, jedini dokumenti koji utječu na promjenu zalihe su primka i izdatnica, a do tih dokumenata možemo doći na različite načine.

Vođenje proizvodnje pomoću radnih naloga

Osnovna namjena radnog naloga  priprema je i dobava svih potrebnih materijala i poluproizvoda potrebnih za izradu određenog proizvoda. Minimax na temelju podataka na radnom nalogu može pripremiti i izdatnicu iz i primku u zalihe.

U izdavanje

Na radnom nalogu odaberemo kopiranje u Izdavanje i automatski se napravi Izdavanje (IP) pomoću koje rasteretimo zalihe potrošenog materijala i poluproizvoda koji su navedeni na radnom nalogu, obično u normativu.

U primku

Na radnom nalogu odaberemo kopiranje u Primku i automatski se izradi Primka (PP) pomoću koje teretimo tj. povećamo zalihu proizvoda koje smo proizveli i čija cijena i količina su upisani na radnom nalogu.

OVDJE možete pročitati detaljnije o vođenju proizvodnje pomoću radnih naloga.

Vođenje proizvodnje pomoću ručnog unosa izdatnica „u“ i primki „iz“ proizvodnje

Ručnim unosom pojedinih primki i izdatnica dolazimo do istih rezultata kao i kod izrade dokumenata na temelju radnog naloga.

U tom slučaju u Zalihama odaberemo Novo > izdavanje, za podvrstu prometa odaberemo U proizvodnju, unesemo artikle materijala tj. poluproizvoda i potvrdimo izdavanje.

Proizvod tj. proizvode koje smo iz potrošenog materijala proizveli, zaprimimo na zalihu unosom primke iz proizvodnje.

U zalihama odaberemo Novo > Primka, za podvrstu prometa odaberemo Iz proizvodnje i unesemo proizvode koje smo proizveli.

Vođenje proizvodnje na temelju ručno unesenih primki iz proizvodnje i rasterećenja zaliha pomoću unosa inventure zbog potrošnje

U slučaju da ne rasterećujemo zalihe materijala, već na zalihe samo unosimo primke iz proizvodnje čime povećavamo stanje zaliha proizvoda (zbog potreba prodaje ili poluproizvoda zbog dodatne obrade), na kraju mjeseca ili željenog razdoblja na zalihama napravimo inventuru radi potrošnje.

U modulu zaliha odaberemo Novo > Inventura, za vrstu inventure odaberemo Inventura radi potrošnje. 


Na dokumentu unesemo stvarne količine koje su trenutno na zalihi i inventuru potvrdimo. Program kreira izdavanje za razliku između količina u knjigovodstvu i stvarnih količina u skladištu.

Inventurom potrošnje jednim prometom rasteretimo iskorištene zalihe materijala i poluproizvoda za cijelo poslovanje proizvodnje u određenom razdoblju.

U ovoj uputi