Unos početnog stanja u registar osnovnih sredstava

Sredstvo smo stekli tijekom proteklih godina, unosimo početno stanje za tekuću poslovnu godinu u kojoj započinjemo s knjiženjem u Minimaxu.

Osnovna sredstva s početnim stanjem možemo i uvoziti.

 1. Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
 2. Kliknemo na Novo.
 3. Prvo unosimo zaglavlje osnovnog sredstva
  • Unesemo / provjerimo inventurni broj.
  • Unesemo Naziv osnovnog sredstva.
  • Unesemo datum nabave.
  • Unesemo naziv dobavljača.
  • Unesemo dokument o nabavi. (račun, ugovor i slično)
  • Odaberemo Amortizacijsku skupinu. Ona sadrži postavke za knjiženje osnovnih sredstava. Više o amortizacijskim grupama.
  • Odaberemo analitiku. Više o analitikama.
  • Odaberemo lokaciju.
  • Unesemo količinu.
  • Možemo unijeti opis ako želimo.
 4. Nakon toga unosimo podatke o početnom stanju.
  • Unesemo datum početnog stanja. 
  • Unesemo početnu nabavnu vrijednost.
  • Ako postoji, unesemo ostatak vrijednosti (koji se ne amortizira).
  • Unesemo početni ispravak vrijednosti, odnosno iznos koji smo već do sada amortizirali.

Kad unos spremimo u polju Vrijednost na dan upiše se datum i iznosi s početnih vrijednosti, a na prometu osnovnog sredstva pripremi se promet početnog stanja za tekuću poslovnu godinu.

Ako je potrebno, promet početnog stanja moguće je urediti klikom na ikonu olovke na početku reda ili obrisati klikom na ikonu X na kraju retka. 

Novi promet moguće je unijeti klikom na +Novi promet.

Kod unosa početnih vrijednosti, amortizacija kreće datuma evidentiranog na prometu ''Početno stanje''. Npr. ako je na početnom stanju unesen datum 15.11. u tom slučaju će amortizacija krenuti od 15.11. 

U ovoj uputi