Unos početnog stanja u registar osnovnih sredstava

Sredstvo smo stekli tijekom proteklih godina, unosimo početno stanje za tekuću poslovnu godinu u kojoj započinjemo s knjiženjem u Minimaxu.

Osnovna sredstva s početnim stanjem možemo i uvoziti.

 1. Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Osnovna sredstva.
 2. Kliknemo na Novo.
 3. Provjerimo inventurni broj.
 4. Unesemo Naziv osnovnog sredstva.
 5. Unesemo datum nabave.
 6. Unesemo naziv dobavljača.
 7. Unesemo dokument o nabavi. (račun, ugovor i slično)
 8. Odaberemo Amortizacijsku skupinu. Ona sadrži postavke za knjiženje osnovnih sredstava. Više o amortizacijskim grupama.
 9. Odaberemo analitiku. Više o analitikama.
 10. Odaberemo lokaciju.
 11. Unesemo količinu.
 12. Možemo unijeti opis ako želimo.
 13. Ako postoji ostatak vrijednosti (koji se ne amortizira), unesemo ga.
 14. Unesemo početnu nabavnu vrijednost.
 15. Unesemo početni ispravak vrijednosti, odnosno iznos koji smo već do sada amortizirali.


U ovoj uputi