OOP - šifra namjene na nalogu za plaćanje za isplatu dobiti

U modulu Plaće > Obračun OOP Za vrstu isplate Isplata dobiti s instalacijom nove verzije na platnom će se nalogu upisati šifra namjene DIVD umjesto dosadašnje SALA.

U ovoj uputi