Automatska izrada ulaznog računa iz knjiženja plaćanja na izvatku

Na bankovnom izvatku povremeno nam se pojave stavke za koje još nemamo knjižen ulazni račun. To su npr. bankarske provizije za koje dokument primimo kasnije.

Minimax omogućuje izradu predloška ulaznog računa na temelju podataka o uplati na bankovnom izvatku.

  1. Odaberemo partnera u polju Primatelj/Nalogodavatelj.
  2. Odaberemo konto.
  3. Unesemo iznos uplate.
  4. Kliknemo Spremi red.
  5. Potvrdimo bankovni izvadak (na kraju uređivanja cijelog bankovnog izvatka).
  6. Na potvrđenom bankovnom izvatku kliknemo na ikonu na početku reda s knjiženom uplatom dobavljaču.
  7. Otvori se predložak ulaznog računa s podacima s bankovnog izvatka (dobavljač, datumi, iznos za plaćanje), a program predloži i vrstu rashoda iz prijašnjeg računa od istog dobavljača.
  8. Podatke po potrebi dopunimo o dodamo rashod klikom na Spremi red.
  9. Račun spremimo ili potvrdimo.

Napomena: Otkazivanje bankovnog izvatka ne utječe na otkazivanje računa.

U ovoj uputi